Warning: Use of undefined constant val - assumed 'val' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home3/topham/suntempro.ro/config/class.db.php on line 119
FSE - Suntem Pro!
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
INVESTEŞTE ÎN OAMENI
SUNTEM PRO! PENTRU ŞANSE EGALE!

Anunţuri

Comunicat proiect

Cursuri de calificare/ recalificare și inițiere/ specializare: patiser, lucrător în comerț, luc [...]

Conferinta de deschidere a proiectului 'Suntem pro! Pentru sanse egale!'

Asociația DORA D'ISTRIA, în parteneriat cu S.C. ABEONA S.R.L., S.C. FORMARE MANAGERIALĂ ÎN TURIS [...]

Centre regionale

Galerie foto

Parerea voastra conteaza!

FSE

Fondul Social European este principalul instrument financiar comunitar de implementare a Strategiei Europene de Ocupare a Forței de Muncă, strategie ce legitimează perspectiva și cadrul național de implementare a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Fondul Social European susține, în mod prioritar:
- Creşterea adaptabilității lucrătorilor şi întreprinderilor;
- Creşterea accesului şi a participării pe piața muncii;
- Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării şi facilitarea accesului pe piața muncii pentru persoanele dezavantajate;
- Investițiile în capital uman, în special prin îmbunătățirea sistemelor de educație şi formare;
- Acțiuni având drept scop dezvoltarea capacității instituționale şi a eficienței administrațiilor publice, la nivel național, regional sau local.
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane stabilește și asumă direcțiile prioritare de acțiune necesare pentru abordarea politicii Uniunii Europene în domeniile pieței muncii, educației și incluziunii sociale; Programul este transpus într-un set de axe prioritare si domenii majore de intervenție, care adresează punctele slabe ale dezvoltării resurselor umane din România.
POSDRU vizează, astfel, implementarea asistenței financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social European, în cadrul Obiectivului Convergență, pentru perioada de programare 2007 - 2013.
Intervenția FSE în România sprijină atingerea obiectivului general al POSDRU, privind "dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă a 1.650.000 de persoane".

Următoarele obiective specifice contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU:
- Promovarea educației și informării inițiale și continue de calitate, inclusiv a învățământului superior și cercetării;
- Promovarea culturii antreprenoriale și creșterea calității și productivității muncii;
- Facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii;
- Dezvoltarea unei piețe a muncii modernă, flexibilă și inclusivă;
- Îmbunătățirea Serviciului Public de Ocupare;
- Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii.